Agentia Pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti ( APISMB )TELEFOANE UTILE PENTRU INFORMATII PRESTATII:

INDEMNIZATII CRESTERE COPIL SI STIMULENT DE INSERTIE SECTOARELE 1 SI 3: 0766498547

INDEMNIZATII CRESTERE COPIL SI STIMULENT DE INSERTIE SECTOARELE 4 SI 5: 0769279320

INDEMNIZATII CRESTERE COPIL SI STIMULENT DE INSERTIE SECTOARELE 2 SI 6: 0786190521

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII SECTOARELE 1,2,3,5,6: 0785239253

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII SECTORUL 4: 0766516987

Alocatia de Plasament: 0785239254

Indemnizatia de hrana : 0785239254

Juridic si Contencios: 0769279318

Venit minim garantat: 0766516987

Alocatia pentru sustinerea familiei: 0769279316

Ajutoare refugiati: 0769279316

Debite: 0769016698

Beneficiari care doresc transferul in alte judete: 0769279316

Inspectia sociala: 0766498437

Inspectia sociala: 0785239256

Informatii Agent de Munca Temporar: 0766514092

Formulare europene: 0766498016

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.08.2016, SERVICIUL “ RELAŢII CU PUBLICUL”
ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN
BD. GHEORGHE MAGHERU, NR.7, SECTOR 1

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:
LUNI, MARŢI, JOI: 09.00-15.30
MIERCURI: 09.00-18.00
VINERI: 09.00-13.30

 

 

PRELUNGIREA / RELUAREA CONCEDIULUI DE CRESTERE A COPILULUI SI PLATA INDEMNIZATIEI, CONFORM LEGII 66/2016


Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

- prin  e-mail, în format scanat: bucuresti_icc@mmanpis.ro

 sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, cod poştal 010038, sect.1, BUCUREŞTI

sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Mun. BUCUREŞTI

Adresă depunere cerere:

Bd. Gheorghe Magheru nr.7 (vis-a-vis de cinema PATRIA), sect.1, BUCUREŞTI, pentru toate sectoarele 

Sau

DGASPC sector 1, 

-B-ul Mareşal Averescu nr. 17, parter, sect.1

DGASPC sector 2

-Olari nr. 11-13; sau

-Str. Jean Louis Calderon nr. 39, sect.2; sau

-Glinka nr. 7; sau

-Şos. Colentina nr. 25-27, sect.2; sau

-Str. Heliade între Vii nr. 36, sect.2; sau

-B-ul Basarabia nr. 90, sect.2;

DGASPC sector 3

-B-ul 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sect.3.

DGASPC sector 4

-Sos. Oltenitei, nr. 252-254

DGASPC sector 5

-B-ul Regina Elisabeta nr. 29-31, sect.5.

DGASPC sector 6

-str. Floare Roşie nr. 7A, sect.6.PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Programul fiecarui DGASPCInstrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere


- Opţiunea1 - 1 AN

- Opţiunea2 -2 ANI

- Model Cerere Tip pentru prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

- Tabel Explicativ Aplicare Norme

- ATENTIE

- ALTE INFORMATII

- Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016